RODO w medycynie

fotolia_42086328_subscription_monthly_m

Szanowni Pacjenci!

Regulacje prawne, dotyczące ochrony danych osobowych RODO, mają zastosowanie również w przypadku podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W związku z pytaniami jakie od Państwa otrzymujemy, informujemy, że:

 1. Centrum Multi-Medica sp. z o.o. jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych pacjentów, w celu realizacji obowiązków ustawowych, które wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
 3. Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli została nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 4. Niepodanie danych niezbędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.
 6. Odbiór wyników badań/kopii dokumentacji medycznej odbywa się w recepcji w godzinach pracy placówki. Odbiór wyników/kopii dokumentacji medycznej przez osoby fizyczne jest możliwy osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta za okazaniem pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości.
 7. Wyniki badań laboratoryjnych dostępne są na platformie Synevo Online – po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty Synevo Online.

W celu weryfikacji Twojej tożsamości, prosimy o okazanie pracownikowi recepcji naszego  Centrum dokumentu ze zdjęciem.

18 czerwca 2018

Borelioza

kleszcz

Borelioza to przewlekła, wieloukładowa choroba wywołana przez krętka Borrelia burgdorferi.

Krętki boreliozy atakują przede wszystkim komórki nerwowe, mięśniowe, nabłonek, śródbłonek i komórki tkanki łącznej.

Pierwszy, najważniejszy objaw zakażenia to rumień wędrujący powstający w miejscu ukłucia kilka dni po ugryzieniu. Jego wystąpienie jest bezwzględnym wskazaniem do antybiotykoterapii,  która wg ILADS (międzynarodowego stowarzyszenia lekarzy i naukowców zajmujących się boreliozą i koinfekcjami) powinna trwać ok 6 tyg. Tylko wcześnie wykryta i leczona choroba może zostać wyleczona, dlatego niekiedy lekarze sugerują terapię antybiotykową nawet jeśli rumień nie wystąpił.

Rozpoznanie choroby z Lyme jest bardzo trudne, jeśli nie mieliśmy szczęścia i na ciele nie pojawił się rumień możemy wykonać testy, ale nie wcześniej niż 6 tygodni od ukąszenia i nie wcześniej niż 6 tygodni od zakończenia leczenia antybiotykami!

Badania dostępne na rynku to:

 • test Elisa – czułość ok 40% – najtańszy i najbardziej zawodny test, identyfikuje ogólnie przeciwciała, daje wiele reakcji krzyżowych (pozytywny przy zakażeniu Helicobacter Pylori) – 30zł
 • test Western Blot – czułość ok 50% – dodatni wynik testu świadczy o czynnej boreliozie. Jeśli wynik testu jest ujemny, a objawy wskazują na zakażenie, warto powtórzyć badanie kilkakrotnie, gdyż w badanej próbce krwi mogło nie być przeciwciał – 115 zł
 • test KKI – czułość ok 90% – wykrywanie kompleksów immunologicznych zawierających przeciwciała przeciw Borrelia burgdorferi – 317 zł
 • test LTT – czułość ok 90% – warto go wykonać jeśli test Western Blot wychodzi ujemnie – test jest pomocny w monitorowaniu skuteczności leczenia choroby – 518 zł

Wszystkie testy wykonuje się w dwóch klasach IgG i IgM.

Badania można wykonać w naszej placówce od poniedziałku do soboty w godzinach porannych, czytaj dalej

Uwaga!

 • Oprócz boreliozy kleszcze przenoszą inne bakterie, wirusy czy pierwotniaki. Najczęściej występujące koinfekcje to: bartonella, babeszjoza, chlamydia pneumoniae, mycoplazma pneumoniae, brucella, yersinia, toksoplazmoza, wirus EBV, kleszczowe zapalenie mózgu.

 • Kleszcza usuwamy mechanicznie narzędziami do tego przeznaczonymi. Są one dostępne w każdej aptece! Kleszcza nie smarujemy, nie wypalamy, nie wykręcamy, nie urywamy! Jeśli nie potrafimy usunąć pajęczaka samodzielnie to najlepszym rozwiązaniem jest wizyta w najbliższym punkcie medycznym. Po usunięciu kleszcza oddajemy go do badania, aby sprawdzić czy jest zakażony!

 •  Stosujemy preparaty i odstraszacze, które ochronią nas przed ugryzieniem. Zabezpieczmy również zwierzęta domowe, które wnoszą kleszcze do domu. Oglądamy swoje ciało po powrocie z podwórka.

 • Co 3 kleszcz jest zarażony!

 • Tylko 30 % zakażonych osób ma rumień!

 • Borelioza jest obecnie najczęściej występującą chorobą zakaźną w Polsce! Do listopada 2016 roku zarejestrowano 17852 zachorowania! Nie wiemy ile jest niezarejestrowanych przypadków.

 • Nie ma szczepionki  chroniącej przed zachorowaniem na boreliozę.

W naszej aptece są do nabycia preparaty na i odstaraszacze na kleszcze oraz narzędzia do usuwania kleszczy.

wyniki ONLINE

synevo online

Poproś rejestratorkę o bezpłatną kartę Synevo Online aby mieć dostęp do swoich wyników badań! Z kartą Synevo Online, niezależnie od miejscowości, w której wykonałeś badanie, uzyskasz dostęp do wyników swoich badań!

Badania laboratoryjne wykonuje dla nas Laboratorium SynevoSynevo Online

Dane potrzebne do rejestracji karty:

 • imię i nazwisko
 • nazwisko panieńskie matki
 • pesel lub numer paszportu
 • miejsce urodzenia
 • numer telefonu komórkowego –  numer potrzebny do rejestracji karty – kod SMS
 • adres e-mail

*Karta jest przypisana do numeru pesel –  numer telefonu może być ten sam dla całej rodziny.

WIELKANOC 2018

wielkanoc 2018 MINI

Harmonogram pracy Apteki i Centrum Multi-Medica w okresie świątecznym:

sobota 31.03.2018 – zamknięte

poniedziałek 02.04.2018 – zamknięte

 

29 marca 2018

Wiosna bez pneumokoków

pneumo mini

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Od 20 marca do 29 czerwca 2018r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.
Przypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami, zapaleniem płuc oraz ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!

Kto może zostać zaszczepiony?

Dzieci do ukończenia 5 roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016).

Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018r.

Co należy wiedzieć?

 • Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
 • Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza do 20 kwietnia 2018r.
 • Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 10-walentnej szczepionki. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy. Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany przez przychodnie od 20 marca 2018r. do 29 czerwca 2018r.

Jeśli chcesz zaszczepić swoje dziecko, skontaktuj się z recepcją w celu umówienia terminu szczepienia, tel. 227868191

23 marca 2018

Multi-Medica Rembertów

tlo_02

 Multi-Medica w Rembertowie już otwarta!

Nowe Centrum Medyczne Multi-Medica Rembertów jest filią istniejącej już placówki obecnej na rynku od 2000 roku. Naszą wspólną misją, którą realizujemy jest świadczenie usług medycznych na najwyższym poziomie ze szczególną troską o dobro i zadowolenie Pacjenta.

Podnoszenie jakości świadczonych usług staramy się budować na podstawie zasad:

 • Misja – dobro i zadowolenie pacjenta,
 • Uczenie się na błędach,
 • Liczny zakres prac B+R,
 • Technologie medyczne,
 • Innowacyjność,

 

 • Motywacja pracowników
 • Elastyczność i otwarcie na klienta,
 • Działania w zespole,
 • Informatyzacja,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • Atrakcyjne oferty.

Centrum Multi-Medica Rembertów

ul. Paderewskiego 130

04-438 Warszawa Rembertów

tel. 506 705 506

15 marca 2018