Rozwiąż problem żylaków

zylaki

Żylaki kończyn dolnych są przyczyną różnych dolegliwości takich jak odczucie zmęczenia nóg, obrzęki, skurcze i pieczenia. Aby zapewnić poprawę krążenia krwi czasami wystarczy noszenie pończoch uciskowych, w innych przypadkach do usprawnienia przepływu krwi konieczne jest zamknięcie lub usunięcie zmienionej chorobowo żyły.

System zamykania żył Venaseal™ usprawnia przepływ krwi poprzez uszczelnienie bądź zamknięcie zmienionej chorobowo żyły. System dostarcza niewielkie ilości kleju medycznego do chorej żyły. Klej powoduje zasklepienie żyły, a przepływ krwi jest przekierowany do pobliskich, zdrowych żył.

System zamykania żył Venaseal™:

 • Innowacyjna metoda leczenia
 • Klej powoduje zasklepienie żyły
 • Tylko jedno wkłucie w celu znieczulenia
 • Brak konieczności stosowania pończoch uciskowych po zabiegu

Serdecznie zapraszamy – poradnia chirurgii ogólnej – dr J.Rosochacki

 

Promocyjny pakiet higienizacji zębów

ProjektWWW

Promocyjny pakiet higienizacji zębów 150 zł
Pakiet obejmuje skaling, piaskowanie, polerowanie, fluoryzację oraz instruktaż higieny jamy ustnej.

Usługa wykonywana przez dyplomowaną higienistkę.

Oferta ważna do 28.12.2018

30 października 2018

Szczepienie przeciw grypie

ps szczepienie 2017

W Polsce sezon grypy trwa od października do kwietnia. W tym czasie można zaszczepić się przeciwko grypie, jednak specjaliści rekomendują szczepienie jeszcze przed rozpoczęciem sezonu infekcyjnego.

Przede wszystkim szczepić powinny się osoby szczególnie narażone na infekcję:

 • dzieci i młodzież,
 • osoby starsze,
 • osoby po przeszczepach,
 • kobiety w ciąży lub planujące ciążę,
 • osoby z przewlekłymi schorzeniami lub z upośledzeniem odporności,
 • osoby pracujące w dużych skupiskach ludzkich tj. personel szkół, przedszkoli, handlu, transportu, placówek ochrony zdrowia i placówek publicznych.

Na grypę zaszczepić może się każdy, u kogo nie ma medycznych przeciwwskazań do wykonania szczepienia.
Szczepionka przeciw grypie zapobiega zachorowaniom na grypę, żaden z jej składników nie powoduje zachorowania na grypę. Czterowalentne szczepionki przeciw grypie są odpowiedzią na zmieniającą się w ostatnich latach epidemiologię grypy, a w szczególności fakt jednoczesnego krążenia w populacji obu linii wirusa grypy typu B: Yamagata i Victoria.

PAMIĘTAJ!
Grypa jest chorobą poważną, której powikłania mogą być śmiertelne.

Leczenie Invisalign

gabinet

Leczenie Invisalign: zaawansowane technologicznie leczenie z użyciem nakładek.

 • W ramach leczenia Invisalign wykorzystuje się zaawansowaną technologię do wytworzenia zestawu niemal niewidocznych i wyjmowalnych plastikowych elementów (nakładek), które powstają z myślą o konkretnym pacjencie i zapewniają doskonałe dopasowanie do zębów na każdym etapie leczenia.
 • Nakładki Invisalign stopniowo i delikatnie przesuwają zęby do ich prawidłowej pozycji zgodnie z precyzyjnymi przemieszczeniami, zaplanowanymi przez ortodontę z użyciem oprogramowania ClinCheck 3D. Oprogramowanie 3D umożliwia pokazanie pacjentowi prawdopodobnych pozycji zębów po zakończeniu leczenia.

Korzyści to:

 • Łatwiejsze czyszczenie zapewnia zdrowsze dziąsła i zęby.
 • Prostsze zęby łatwiej utrzymać w czystości niż zęby stłoczone lub krzywe. Dzięki temu łatwiej zapobiegać rozwojowi płytki nazębnej poprzez regularne mycie i nitkowanie zębów. (Płytka nazębna to nalot przylegający do zębów, który zawiera bakterie powodujące próchnicę i choroby dziąseł.)
 • Ponadto dziąsła ściślej przylegają do bardziej prostych zębów.

Serdecznie zapraszamy na konsultacje ortodontyczne.

Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej)

Nose1

Septoplastyka (korekcja przegrody nosowej) w ramach umowy z NFZ

Wskazania do zabiegu:

 • upośledzona drożność nosa wynikająca ze skrzywienia bądź innych nieprawidłowości w obrębie przegrody nosa,
 • złamanie przegrody nosa,
 • trudności w oddychaniu przez nos, spowodowane skrzywieniem przegrody nosowej,
 • nawracające zapalenia zatok przynosowych,
 • nawracające zapalenie dróg łzowych,
 • upośledzenie powonienia,
 • upośledzenie drożności nosa,
 • konieczność ulepszenia dostępu podczas operacji zatok przynosowych, operacji w obrębie przysadki mózgowej czy operacji niewykształconych nozdrzy tylnych.

Serdecznie zapraszamy do poradni laryngologicznej.

24 lipca 2018

RODO w medycynie

fotolia_42086328_subscription_monthly_m

Szanowni Pacjenci!

Regulacje prawne, dotyczące ochrony danych osobowych RODO, mają zastosowanie również w przypadku podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. W związku z pytaniami jakie od Państwa otrzymujemy, informujemy, że:

 1. Centrum Multi-Medica sp. z o.o. jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, świadczący usługi z zakresu opieki medycznej, ma samodzielną podstawę do przetwarzania danych osobowych pacjentów, w celu realizacji obowiązków ustawowych, które wynikają z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.) oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie świadczenia usług medycznych, jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.
 3. Dane niezbędne do udzielania świadczeń medycznych to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL jeśli została nadany, w przypadku noworodka nr PESEL matki, w przypadku osób, które nie posiadają nadanego numeru PESEL, numer dokumentu tożsamości, w przypadku osoby małoletniej, ubezwłasnowolnionej lub niezdolnej do świadomego wyrażania zgody – dane przedstawiciela ustawowego. (Dz.U. 2015 poz. 2069).
 4. Niepodanie danych niezbędnych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. Zgodnie z RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, nie jest wymagane uzyskanie zgody pacjenta.
 6. Odbiór wyników badań/kopii dokumentacji medycznej odbywa się w recepcji w godzinach pracy placówki. Odbiór wyników/kopii dokumentacji medycznej przez osoby fizyczne jest możliwy osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta za okazaniem pisemnego upoważnienia i dokumentu tożsamości.
 7. Wyniki badań laboratoryjnych dostępne są na platformie Synevo Online – po wcześniejszym zarejestrowaniu Karty Synevo Online.

W celu weryfikacji Twojej tożsamości, prosimy o okazanie pracownikowi recepcji naszego  Centrum dokumentu ze zdjęciem.

18 czerwca 2018