Świadczenia NFZ

nfz

Poniedziałek - Piątek

08:00 - 18:00

Szanowni Państwo,

Z dniem  1 stycznia 2015 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 22 lipca 2014 roku zmieniająca ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre inne ustawy (Dz. U. 2014.1138).

W związku ze zmianami w ustawie,  pacjent:

 • jest obowiązany dostarczyć Świadczeniodawcy oryginał skierowania, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących
 • w celu otrzymania danego świadczenia opieki zdrowotnej, może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego Świadczeniodawcy
 • w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez danego Świadczeniodawcę, Świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u Świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego Świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie
 • od dnia 1 stycznia 2015 roku ma obowiązek posiadania skierowań do świadczeń udzielanych przez okulistę i dermatologa.

Zakres świadczeń objętych umową z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 • Świadczenia lekarza POZ – internista, pediatra
 • Świadczenia położnej POZ
 • Specjalistyka – świadczenia w zakresie:
  • Alergologii
  • Alergologii dla dzieci
  • Dermatologii i wenerologii
  • Gruźlicy i chorób płuc
  • Chirurgii ogólnej
  • Chirurgii dziecięcej
  • Otolaryngologii
 • Świadczenia ogólnostomatologiczne
 • Lecznictwo szpitalne – hospitalizacja planowa:
  • Chirurgia ogólna
  • Ortopedia i traumatologia narządów ruchu
  • Otorynolaryngologia