badania z surowicy

ALT / aminotransferaza alaninowa / ALAT

8

APTT / czas kaolinowo-kefalinowy

9

ASO / odczyn antystreptolizynowy

18

AST / aminotransferaza asparaginianowa / ASPAT

8

Bilirubina całkowita

9

Chlorki

8

Cholesterol całkowity

8

Cholesterol HDL

9

CK / Kinaza kreatynowa / CPK

12

CRP / Białko C-reaktywne

14

D-dimery

28

DHEA-S / Siarczan dehydroepiandrosteronu / DHEA-SO4

25

Estradiol / E2

19

Ferrytyna

30

Fibrynogen

13

Fosfataza alkaliczna / ALP / AP

8

Fosfor / P

8

FSH / folikulotropina / hormon folikulotropowy

19

fT3

18

fT4

18

GGTP / Gamma-glutamylotranspeptydaza / gamma-GT

9

Glukoza

8

Grupa krwi + Rh

32

HbA1c / Hemoglobina glikowana

24

Kreatynina

8

Kwas foliowy / folacyna / wit. B9

34

Kwas moczowy

8

LH / hormon luteinizujący / lutropina

19

Magnez / Mg

9

Mocznik

8

Morfologia krwi obwodowej

10

OB / odczyn Biernackiego / opad

8

Odczyn Waalera-Rosego

16

P-ciała p/ peroksydazie tarczycowej / ATPO / anty-TPO

35

P-ciała p/ tyreoglobulinie / ATG / anty-TG

35

Potas / K

8

Prolaktyna / PRL

19

Proteinogram / Elektroforeza białek

25

PSA / Swoisty antygen sterczowy

25

PT / czas protrombinowy, wskaźnik INR

10

RF / Czynnik reumatoidany

15

Sód / Na

8

Testosteron

24

Transferyna

35

TSH III generacji

18

Wapń całkowity / Ca

8

Witamina B12

34

Żelazo / Fe

8

Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika - ROMA

120

HE4

88

Witamina 25-OH D3

60

Diagnostyka infekcji

P-ciała p/Borrelia IgG/IgM, Western-blot

115

Krążące kompleksy immunologiczne (KKI) zawierajace przeciwciała p. Borrelia burgdorferi IgG/IgM

317

LTT - panel Borrelia

518

HIV - antygen/przeciwciała

26

VDRL w kierunku kiły

30

P-ciała p/Toxoplasma gondii IgG/IgM

32

P-ciała p/wirusowi różyczki IgG/IgM

30

P-ciała p/HCV

30

P-ciała p/HBs

23

P-ciała p/CMV IgG/IgM

34

Helicobacter pylori - antygen w kale

75

P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgG/IgM

36

Mikrobiologia - posiewy

Cytologia ginekologiczna

40

Posiew materiału w kierunku GBS

35

Posiew w kierunku bakterii beztlenowych

35

Posiew w kierunku grzybów drożdżopodobnych

35

Posiew moczu

35

Kał - posiew ogólny

30

Kał - posiew w kierunku Salmonella i Shigella

35

Kał - posiew w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella (3 próbki)

130

* Podane ceny są orientacyjne. Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy też prawa handlowego.